Nieuwjaarsdiner

Het Lustrum Nieuwjaarsdiner dat plaatsvond op vrijdag 10 januari 2014 was een daverend succes. Onderstaande foto's geven een goed beeld van deze knallende opening van het negende Lustrumjaar op Levitas. Heb je het gemist, zet dan nu alvast de data van de andere Lustrumactiviteiten in je agenda. Geen enkele zichzelf respecterende Levitasser mag deze activiteiten missen! Check het activiteitenschema voor meer info.

Wist je dat...   er maar liefst 50 Levitassers aanwezig waren bij het diner?

Wist je dat...   zowel de jongste als de oudste Levitasser mee aten?

En wist je dat...   "De Jonge Aanwas" als het winnende team uit de strijd kwam bij de quiz? Als prijs mogen zij een tochtje varen met de Lustrumcie!

Check de Lustrumpagina voor meer info over de Lustrumactiviteiten in 2014. Meer foto's zijn te vinden op de site onder Levitas in Beeld.