BegrotingsALV woensdag 18 december

Nieuwe leden, een nieuw bestuur, nieuwe commissies, nieuwe activiteiten en natuurlijk...
Een nieuwe begroting!
Natuurlijk wil je daar bij zijn om mee te beslissen over Levitas.
Ook zal er een spectaculaire aankondiging van het Lustrumjaar 2014 plaatsvinden.

We hopen jullie allemaal te zien op woensdag 18 december om 20:00 uur.

Namens het bestuur,

Joost

ps: de maaltijd zal vanwege de ALV al beginnen om 19:00 uur.